WWW.MEDDELASUBWAY.SESurvey

VPS Sekretesspolicy


Value Pay Services, LLC
9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800
Miami, Florida 33156
Telefon: 1-888-445-9239
STeknisk support: webmaster@ipcoop.com

I. Allmänt och uttryckligt godkännande genom att gå till webbplatserna


A. Den här sekretesspolicyn beskriver hur Value Pay Services, LLC (”VPS”) samlar in, skyddar, använder och delar information, inklusive personlig information enligt Avsnitt II häri, som samlats in om dig. VPS är ett helägt dotterbolag till Independent Purchasing Cooperative, Inc. (”IPC"), ett medlemsägt och medlemsdrivet företag utan aktieinnehav, vars medlemmar alla är SUBWAY® franchisetagare i USA, dess territorier och Kanada (”SUBWAY® franchisetagare”).

VPS delar information, bland annat personlig information, med IPC och IPC:s helägda dotterbolag, bland annat IPC Financial Solutions, LLC (”IPCFS”), IPC Insurance Solutions, LLC (”IPCIS”), IPC Money Transmitter Inc. (”IPCMTI”) och Independent Purchasing Incorporated (”IPI”). IPC och dess helägda dotterbolag kallas häri gemensamt för "IPC".

VPS delar information, bland annat personlig information, med internationella inköpsföreningar, bland annat, European Independent Purchasing Cooperative (“EIPC”), Latin America and Caribbean Independent Purchasing Cooperative (“LACIPC”), Independent Purchasing Cooperative (Australasia) Limited (“IPCA”) och Middle East Independent Purchasing Cooperative (“MEIPC”), vilket är enheter som samtliga ägs och drivs av sina medlemmar som är SUBWAY® franchisetagare som finns i följande geografiska områden: Europeiska unionen (EIPC), Latinamerika och Västindien (LACIPC), Australien (IPCA) och Mellanöstern (MEIPC). EIPC, LACIPC, IPCA och MEIPC  kallas häri gemensamt för "Kooperativa gruppen".

VPS delar information, bland annat personlig information, med Franchise World Headquarters, LLC (”FWH”), som drivs som ett serviceinriktat företag för och på uppdrag av SUBWAY® System i hela världen genom att tillhandahålla viktiga affärsrelaterade tjänster till följande franchise-enheter: Doctor’s Associates Inc. (”DAI”). DAI äger och licensierar SUBWAY® -varumärket och SUBWAY® Restaurant System till sina dotterbolag, bland annat Subway International B.V. (”SIBV”), Subway Systems Australia Pty Ltd (”SSA”), Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (”SFSC”), Subway Partners Colombia C.V. (“”SPCCV”), Subway Systems do Brasil Ltda. (”SSB”), Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. (”SSFSA”) och Subway Systems India Private Limited (”SSIPL”), för att utveckla SUBWAY® -restauranger globalt. FWH, DAI, SIBV, SSA, SFSC, SPCCV, SSB, SSFSA och SSIPL kallas häri gemensamt för "SUBWAY® -gruppen".

VPS delar information, bland annat personlig information, med följande enheter inom SUBWAY® -gruppen: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd. (”SFAFT”), Subway Franchisee Advertising Fund of Canada, Inc. (”SFAFC”), Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. (”SFAFA”) och Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V. (”SFAFTBV”). SFAFT, SFAFC, SFAFA och SFAFTBV  kallas häri gemensamt för "FAF-gruppen".

All information samlas in på ett ärligt och diskret sätt med ditt samtycke och godkännande, vilket du har givit direkt till VPS, IPC, den Kooperativa gruppen, SUBWAY® -gruppen eller FAF-gruppen.


B. VPS respekterar sekretessen hos SUBWAY® franchisetagare, möjliga SUBWAY® franchisetagare, SUBWAY® -kunder och andra besökare till dess webbplatser som kan välja att lämna information. VPS vidkänner vikten av att den information du lämnar ska skyddas och hanteras på rätt sätt. VPS har antagit, infört och bedriver sin verksamhet enligt den här sekretesspolicyn för att hjälpa dig att förstå vilken typ av information VPS kan samla in, hur informationen kan användas och med vilka informationen kan delas. Den här sekretesspolicyn gäller all information som samlas in för och på uppdrag av VPS, vare sig skriftligt, muntligt eller elektroniskt, genom alla webbplatser som drivs av eller på uppdrag av VPS, bland annat www.tellsubway.com, www.tellsubway.com och www.subwaycatering.com, tillsammans med alla befintliga och framtida webbplatser som drivs av eller på uppdrag av VPS (”webbplatserna”). Genom att använda webbplatserna eller att delta i ett program eller en tjänst som hanteras av VPS, godkänner du den användning av information som beskrivs i den här sekretesspolicyn. Om du har frågor om sekretesspolicyn eller om informationsskyddet, kan du kontakta  www.ipcoop.com eller direkt enligt informationen i Avsnitt XII häri.

GENOM ATT DU SKICKAR PERSONLIG INFORMATION TILL VPS ELLER GÅR TILL OCH ANVÄNDER WEBBPLATSERNA, GODKÄNNER DU ATT VPS KAN SAMLA IN, ANVÄNDA OCH VIDAREBEFORDRA DEN PERSONLIGA INFORMATIONEN ENLIGT DEN HÄR SEKRETESSPOLICYN OCH VILLKOREN ENLIGT LAGEN.


C. Godkännande av delning och vidarebefordring av information, inklusive internationella dataöverföringar. Utöver att godkänna den här sekretesspolicyn och villkoren, inklusive relevanta tilläggspolicys, går du uttryckligen med på att VPS delar informationen du har lämnat enligt beskrivningen häri. VPS kan dela information med IPC, Kooperativa gruppen, SUBWAY® -gruppen och FAF-gruppen. VPS kan även dela information med företag som levererar supporttjänster till det, till exempel kreditkortsföretag, direktreklamföretag, internetleverantörer, leverantörer av teknisk support, ordercentraler eller andra leverantörer av tjänster, eller för att verkställa eller undersöka affärer eller affärstransaktioner, eftersom de här företagen kan behöva information om dig för att kunna utföra sina funktioner. Företagen är inte berättigade att använda informationen som VPS delar med dem för andra syften, men VPS kontrollerar inte dessa företag. Du går med på att VPS och de som VPS delar information med ("mottagarna") kan vidarebefordra och överföra informationen över hela världen, både i och utanför USA, EU, de geografiska områden som Kooperativa gruppen är verksamma i, SUBWAY® -gruppen och FAF-gruppen och andra domsrätter, för syften som gäller VPS verksamhet och program.


D. Godkännande av elektroniska meddelanden vid säkerhetsbrott. Om VPS eller en mottagare måste informera om obehörig åtkomst till vissa säkerhetssystem, går du med på att VPS, eller mottagaren, får göra det när det är nödvändigt eller efter eget omdöme genom att lägga upp meddelanden på VPS webbplatser eller skicka meddelanden till de e-postadresser VPS eller mottagaren har för dig, efter VPS eller mottagarens eget godtycke. Du går med på att ett sådant meddelande till dig räknas som ett meddelande till de personer som du eventuellt agerar för och du går med på att framföra meddelandet till dessa personer.


II. Typ av information som VPS samlar in


A. Personlig information. Personlig information definieras som information som berör en identifierad eller identifierbar individs personliga eller materiella förhållanden. En identifierbar individ är en individ som kan identifieras, direkt eller indirekt, genom en hänvisning till ett personnummer eller identifikationsnummer (nedan benämnt ”personnr/identifikationsnr”) eller till en eller flera faktorer som är utmärkande för individens fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Personlig information är bland annat: namn, bostadsadress, telefonnummer till bostaden eller mobiltelefonen, personliga e-postadresser, personnr/identifikationsnr och finansiell information som kan finnas på kreditkortansökningar eller i redovisningshandlingar.

VPS vidtar åtgärder för att upprätthålla sekretessen för ditt personnr/identifikationsnr, att skydda ditt personnr/identifikationsnr från olaglig vidarebefordring och att begränsa åtkomsten till ditt personnr/identifikationsnr. VPS ger inte allmän åtkomst till ditt personnr/identifikationsnr, trycker inte ditt personnr/identifikationsnr på kort, kräver inte att du lämnar ditt personnr/identifikationsnr för att få tillgång till produkter och tjänster, överför inte ditt personnr/identifikationsnr över internet såvida anslutningen inte är säker eller ditt personnr/identifikationsnr är krypterat, och kräver inte att du använder ditt personnr/identifikationsnr för att gå till webbplatserna utan ytterligare autentisering.


B. Känslig personlig information. Känslig personlig information är bland annat: information som berör etniskt ursprung, politisk tillhörighet, religiös tro, sexuell läggning, handikapp, hälsa eller status som krigsveteran. VPS delar aldrig din känsliga personliga information såvida du inte uttryckligen har godkänt att din känsliga personliga information delas.


C. Affärskontaktinformation. Affärskontaktinformation behandlas som ej personlig information och under lagarna i domsrätterna som namnges i Avsnitt IX och XI häri, är affärskontaktinformation inte särskilt skyddad och kan delas rutinmässigt med andra i eller utanför VPS. Affärskontaktinformation är bland annat: företagsnamn, företagsadress och telefonnummer till företag. I den mån som lagarna i andra domsrätter inte föreskriver det, identifieras sådana lagar i Avsnitt XIV häri.


III. Insamling och användning av personlig information.


VPS samlar in och använder din personliga information för att driva webbplatserna för bestämda syften. VPS kan även samla in och använda personlig information enligt följande:


A. Personlig information insamlad på webbplatser. Personlig information som samlas in på webbplatserna är följande:

 1. www.tellsubway.com Personlig information som samlas in på den här webbplatsen är bland annat namn, e-postadress, postnummer, födelsedatum, kön, telefonnummer till bostaden, mobilnummer, nummer på Subway-kort, information om kreditkort och faktureringsadress (för kreditkortköp eller kortladdningar och kortpåfyllningar). VPS delar den här informationen med SUBWAY® -gruppen och FAF-gruppen i kommunikations- och marknadsföringssyften. VPS kan även dela viss information med tredje parter för att tillhandahålla supporttjänster som hör till programmet för SUBWAY® -kortet.

 2. www.tellsubway.com Personlig information som samlas in på den här webbplatsen är bland annat e-postadress, mobilnummer, födelsedag, bröllopsdag och feedback på enkäter som hör till dina erfarenheter på SUBWAY® -restauranger. VPS delar informationen med Kooperativa gruppen, SUBWAY® -gruppen och FAF-gruppen i marknadsföringssyfte om du väljer att få meddelanden.

 3. www.subwaycatering.com Personlig information som samlas in på den här webbplatsen är bland annat namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedag och information om kreditkort. VPS delar informationen genom att skicka ditt namn och kontaktinformation till SUBWAY® -restaurangen för att de ska kunna bereda din beställning av hämtmat. VPS ger även SUBWAY® -gruppen och FAF-gruppen din kundkontaktinformation i marknadsföringssyfte om du väljer att få meddelanden.

B. Besökare på webbplatserna.

 1. Användarnamn och lösenord. För att få tillgång till medlemssidorna och de sidor som inte är öppna för allmänheten på webbplatserna som drivs av VPS, måste användare skapa ett användarnamn och lösenord. VPS avslöjar inte användarnamn och lösenord till någon inom eller utanför VPS. Om du behöver ändra eller ta bort ditt användarnamn eller lösenord, kontaktar du VPS genom  www.ipcoop.com  eller direkt enligt informationen i Avsnitt XII häri.

 2. Uppdateringar via e-post och mobil. Du kan ha möjlighet att välja att få e-post och information på din mobiltelefon från VPS. VPS skickar dig endast e-post och mobilmeddelanden om du väljer att få dem. Om du väljer att få e-post och mobilmeddelanden, skickar VPS dig då och då uppdateringar om nya tillägg till webbplatsen samt specialerbjudanden och kampanjer som du kan dra fördel av. Du kan när som helst bestämma att du inte längre vill få sådana här meddelanden från VPS och du kan ändra ditt val genom att klicka på länken som finns längst ner på e-postmeddelanden från VPS för att avsluta prenumerationen eller så kan du uppdatera dina inställningar för ditt konto.

 3. Tävlingar och enkäter. Då och då kan webbplatserna innehålla frivilliga tävlingar eller enkäter, där du kan bli ombedd att lämna personlig information, till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. VPS använder endast informationen i anslutning till tävlingen eller enkäten som du deltar i.

 4. Cookies – Användare av internet. Cookies är informationsbitar som en webbplats skickar till en persons dator medan han eller hon använder webbplatsen. Cookies ger webbplatsen möjlighet att komma ihåg viktig information som underlättar ditt besök på webbplatsen. VPS använder cookies för att förbättra dina framtida besök.

  Om du inte vill få en cookie eller om du vill att din webbläsare ska varna dig varje gång en cookie skickas till dig, eller om du vill stänga av alla cookies, använder du dig av alternativen i din webbläsare. Alternativet "Hjälp" i din webbläsare kan hjälpa dig att ändra dina inställningar för cookies. Observera att om du stänger av cookies, kan du eventuellt inte använda många av funktionerna som finns på webbplatserna.

 5. IP-adress (Internet Protocol Address). Din dators anslutning till internet har en IP-adress. VPS kan använda din IP-adress för att diagnostisera problem med servern på VPS, administrera webbplatserna och behålla kontakten med dig medan du navigerar genom webbplatserna. Din dators IP-adress kan även användas för att ge dig information baserad på hur du navigerar genom webbplatserna. VPS länkar inte IP-adresserna till personlig information.

 6. Sammanställd information. När VPS vill mäta besökares intresse eller användning av olika delar av webbplatsen och de olika programmen som VPS administrerar, använder VPS sammanställd information, vilket är information som inte identifierar dig, till exempel statistisk information eller navigeringsinformation. VPS kan använda den sammanställda informationen för att göra statistiska eller andra summariska analyser av besökares beteenden och utmärkande drag. Även om VPS kan dela den sammanställda informationen med tredje parter kan den här informationen inte användas för att identifiera dig eller för att få fram något annat personligt om dig.

  VPS samlar även in sammanställd information som VPS inte betraktar som personlig information och som avser de menyrätter som köpts samt demografiska uppgifter om SUBWAY® -restaurangernas kunder. VPS kan dela informationen med Kooperativa gruppen, SUBWAY® -gruppen och FAF-gruppen för att förbättra marknadsföring och reklam för produkterna.


C. SUBWAY® franchisetagare. VPS samlar in och använder personlig från SUBWAY® franchisetagare för att tillhandahålla tjänster till SUBWAY® franchisetagarna. VPS samlar in personlig information från SUBWAY® franchisetagare på ett ärligt och diskret sätt med SUBWAY® franchisetagarnas samtycke och godkännande. Personlig information som samlas in från SUBWAY® franchisetagare är bland annat: namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, lösenord och personnr/identifikationsnr. VPS samlar även in en SUBWAY® franchisetagares restaurangnamn, adress, bankkontoinformation för elektroniska transaktioner, kreditkortsinformation och annan information som krävs för faktureringsändamål, till exempel SUBWAY® franchisetagarens postadress och kreditkortsvalidering. VPS kan samla in informationen från SUBWAY® franchisetagarna direkt eller VPS kan få den från IPC, Kooperativa gruppen, SUBWAY® -gruppen eller FAF-gruppen. VPS måste till exempel ha tillgång till SUBWAY® franchisetagarnas personliga information för att kunna genomföra programmen för SUBWAY® kontantkort och belöningskort, bland annat: namn, adress och bankkontoinformation som lämnats till DAI eller FWH för att skapa SUBWAY® franchisetagarnas i förväg godkända konton. Om du är en SUBWAY® franchisetagare och du inte vill att VPS ska lämna ut den här informationen, måste du meddela sekretesschefen på VPS det skriftligen och om den samlas in av DAI och/eller FWH, sekretesschefen på DAI och/eller FWH, enligt beskrivningen i Avsnitt XII häri. Underlåtenhet att ge den begärda personliga informationen kan ha negativa konsekvenser för en SUBWAY® franchisetagares förmåga att bedriva sin verksamhet som en SUBWAY® franchisetagare eller att delta i vissa program som kan vara obligatoriska för SUBWAY® franchisetagare.

VPS kan dessutom använda en SUBWAY® franchisetagares e-postadress för att besvara inkommande service- eller supportbegäranden från SUBWAY® franchisetagarna, samla in feedback från franchisetagare, genomföra enkäter om franchisetagarnas nöjdhet, erbjuda kunderbjudanden till  SUBWAY® franchisetagare och skicka andra informationsbrev om sina tjänster. Personlig information från SUBWAY® franchisetagare kan även användas för att kommunicera med SUBWAY® franchisetagare om SUBWAY® franchisetagarnas konto(n) hos VPS. Personlig information från SUBWAY® franchisetagare kan även lämnas till en kurir eller en speditör för att utföra en beställning som en SUBWAY® franchisetagare kan ha begärt av VPS.


D. Kunder på SUBWAY® -restauranger. VPS samlar inte in kunders personliga information såvida inte kunden kontaktar VPS direkt. Ägare till SUBWAY® belöningskort och SUBWAY® kontantkort kan frivilligt registrera sina kort på www.tellsubway.com, som drivs av VPS. En kund kan bli ombedd att uppge personlig information för att registrera ett SUBWAY® -kort, bland annat: födelsedatum, SUBWAY® -nummer, mobilnummer och e-postadress. DU MÅSTE VARA TRETTON (13) ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT REGISTRERA ETT SUBWAY® -KORT. Inköpshistoriken för ett registrerat SUBWAY® -kort kan också länkas till den här informationen. VPS använder informationen som en del av sitt program för förlorade eller stulna kort och för att ge kunden riktade erbjudande från de SUBWAY® -restauranger som kunden besöker eller från utvalda tredje parter, till exempel leverantörer av produkter som erbjuds genom SUBWAY® -systemet vars erbjudanden VPS vidarebefordrar till kunden. Om du har registrerat ett SUBWAY® -kort och inte vill få erbjudanden när du använder ditt  SUBWAY® -kort, kan du uppdatera dina inställningar på www.tellsubway.com.


E. Att välja att begränsa VPS användning av personlig information. Om du inte vill att VPS använder eller delar din personliga information för att skicka dig reklammeddelanden eller erbjudanden, kontakta VPS sekretesschef på privacyofficer@ipcoop.com. Om du inte vill få fler e-postmeddelanden från VPS följer du länken i e-postmeddelandet för att ”välja bort” eller avsluta prenumerationen. Din begäran bearbetas så fort som möjligt, men det kan hända att du ändå får reklammeddelanden som redan hunnit skickas innan VPS har tagit emot din begäran.


IV. Lagring, vidarebefordran och bevarande av personlig information.


A. Lagring av personlig information. VPS gör affärsmässigt rimliga ansträngningar att se till att personlig information skyddas mot förlust, åtkomst, användning, ändringar, vidarebefordran eller oriktig användning. Alla affärsmässigt rimliga åtgärder görs för att förhindra obehörig användning eller vidarebefordran av din personliga information. Personligt identifierbar information som samlas in av VPS kan lagras och bearbetas i USA eller ett annat land som VPS eller dess dotterbolag, partners eller agenter är verksamma i, och genom att använda webbplatsen godkänner du att information överförs utanför ditt land.


B. Vidarebefordran av personlig information. Utöver det som står i den här sekretesspolicyn lämnar VPS inte ut din personliga information till  tredje part, såvida du inte begär eller på annat sätt godkänner det eller om vidarebefordran krävs eller godkänns enligt lag, eller om VPS efter övervägande och eget godtycke beslutar att vidarebefordran är nödvändig för att: (a) följa lagen eller ett rättsligt förfarande på VPS eller webbplatserna (b) skydda eller försvara VPS, webbplatsernas eller webbplatsanvändarnas rättigheter eller egendom (c) agera när det finns tvingande omständigheter att skydda SUBWAY® franchisetagares eller anställda på VPS, användare av webbplatserna eller allmänhetens säkerhet.


C. Bevarande av personlig information. VPS bevarar endast din personliga information så länge som den behövs för att uppfylla de syften för vilka den samlades in och för att följa lagen. Ditt godkännande av användningen av din personliga information för sådana syften fortsätter att gälla även efter att VPS och din relation har upphört.


D. Säkerhet. VPS försöker skydda din personliga information genom att använda fysiska, elektroniska eller rutinmässiga säkerhetsåtgärder som är lämpliga för den information som VPS kontrollerar. Säkerhetsåtgärderna skyddar personlig information mot förlust eller stöld, liksom obehörig åtkomst, vidarebefordran, kopiering, användning eller ändringar.

VPS skyddar din personliga information på internet genom att följa gällande branschnormer. Även om det inte finns någon garanterad säkerhet vare sig på eller utanför internet, vidtar VPS affärsmässigt rimliga åtgärder för att insamlingen och säkerheten hos informationen ska ske enligt den här sekretesspolicyn och lagen.

Webbplatserna använder olika säkerhetsåtgärder som är avsedda att skydda personlig information från användare både inom och utanför VPS, däribland krypteringsmekanismer som Security Socket Layers eller SSLs, lösenordsskydd och andra säkerhetsåtgärder som hjälper till att förhindra obehörig åtkomst till din personliga information. De hjälper till att bevara konfidentialiteten, sekretessen och integriteten för din personliga information samt för de överföringar eller tjänster som du kan komma att begära, inleda eller utföra på webbplatserna och förhindra förlust, missbruk, avlyssning och hacking.


V. VPS webbplatser och webbplatser från tredje part.


VPS webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser vars syfte är att göra det enkelt för dig. VPS tillhandahåller endast länkarna för att göra det enkelt för användarna, men det innebär inte att VPS rekommenderar innehållet, tjänsterna eller sekretessbestämmelserna på dessa länkade webbplatser. Den här sekretesspolicyn avser endast personlig information som VPS samlar in genom sina webbplatser. Webbplatser som inte drivs av eller på uppdrag av VPS och till vilka det finns länkar på VPS webbplatser kan ha sekretesspolicys som skiljer sig avsevärt från den här sekretesspolicyn. VPS har strukturerat sina webbplatser för att göra det tydligt när du lämnar en av VPS webbplatser och går över till en annan webbplats. VPS uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn på varje webbplats du besöker via en länk från VPS webbplatser för att försäkra dig om att du godkänner dess policy. VPS ansvarar inte för tredje parters beteende eller policys. Den personliga information du lämnar till orelaterade tredje parter skyddas inte av den här sekretesspolicyn. Läs noga varje sekretesspolicy på tredje parters webbplatser som du har nått via en länk från VPS webbplatser.


VI. Barn och datainsamling.


VPS följer föreskrifterna i Children's Online Privacy Protection Act (“COPPA”). VPS värnar om barns säkerhet. VPS tillåter aldrig medvetet att barn under tretton (13) år lämnar personlig information till VPS.  Barn under tretton (13) år måste ha tillstånd från en förälder eller förmyndare innan de skickar personlig information om sig själva över internet. Om ett barn under tretton (13) år har lämnat personlig information till VPS utan en förälder eller målsmans godkännande, ska barnets förälder eller målsman kontakta sekretesschefen omedelbart på privacyofficer@ipcoop.com. VPS kommer att vidta affärsmässigt rimliga åtgärder för att omedelbart ta bort barnets information från sina servrar.


VII. Sekretessbestämmelser i Kalifornien.


Enligt lagen i Kalifornien, kan medborgare numera begära att de företag som de har en affärsrelation med ska ge dem viss information om företagens vidarebefordring av personlig information med tredje parter för direktreklam under det senaste året.

Det är VPS policy att endast använda din personliga information för direktreklam om du godkänner det. Med ditt godkännande kan VPS då och då dela din personliga information med sina dotterbolag eller partners i syfte att marknadsföra relevanta tjänster, produkter och program till dig. Om du tidigare har gett VPS ditt godkännande, men inte längre vill att din personliga information ska delas, kontakta VPS sekretesschef på privacyofficer@ipcoop.com och begär att få ändra ditt val/dina inställningar utan kostnad.


VIII. Internationella dataöverföringar.


VPS kan överföra den personliga information som samlas in om dig till andra länder än det land där informationen ursprungligen samlades in. Länderna har kanske inte samma dataskyddslagar som det land där du ursprungligen lämnade ut din personliga information. När VPS överför personlig information till andra länder, skyddar VPS den enligt beskrivningen i den här sekretesspolicyn.


IX. Personal Information Protection and Electronic Documents Act (”PIPEDA”) i Kanada.


I Kanada finns avtalet Personal Information Protection and Electronic Documents Act ("PIPEDA"). De kanadensiska bestämmelserna innehåller tio (10) "Principer om informationsdelning" som avser personlig information. IPC följer de här principerna för personlig information som samlas in eller överförs från Kanada, vilka är följande:


 • Princip 1 - Ansvarsskyldighet. En organisation ansvarar för den personliga information den kontrollerar och ska utse en person eller personer som ansvarar för att organisationen uppfyller principerna om behandlingen av personlig information.

 • Princip 2 - Identifiera syften. Organisationen ska identifiera de syften för vilka den personliga informationen samlas in när eller innan informationen samlas in.

 • Princip 3 - Godkännande. Individen måste ha kännedom om och godkänna insamling, användning eller vidarebefordran av personlig information, förutom när det inte är lämpligt.

 • Princip 4 - Begränsad insamling. Insamlingen av personlig information ska begränsas till vad som krävs för de syften som organisationen identifierat. Informationen ska samlas in på rättvist och lagligt sätt.

 • Princip 5 - Begränsad användning, vidarebefordran och bevarande. Personal information får inte användas eller vidarebefordras för andra syften än dem som den personliga informationen samlades in för, med undantag för om individen givit sitt godkännande eller om det krävs för att följa lagen. Personlig information ska endast bevaras så länge den behövs för att fylla sina syften.

 • Princip 6 - Korrekthet. Personlig information ska vara korrekt, fullständig och uppdaterad för att fylla de syften den är avsedd för.

 • Princip 7 - Säkerhetsåtgärder. Personlig information ska skyddas med säkerhetsåtgärder som är lämpliga för graden av känslighet i den personliga informationen.

 • Princip 8 - Öppenhet i policys och praxis. En organisation ska tillhandahålla lättåtkomlig och detaljerad information om sina policys och praxis i fråga om hanteringen av personlig information.

 • Princip 9 - Individens tillgång till personlig information. En individ ska på begäran få information om förekomsten, användningen och delningen av hans eller hennes personliga information och kunna få tillgång till informationen. En individ ska kunna bestrida informationens korrekthet och fullständighet och kunna göra ändringar om det behövs.

 • Princip 10 - Bestrida efterlevnad. En individ ska kunna diskutera frågor som rör efterlevnad av principerna med den eller de personer som ansvarar för organisationens efterlevnad.

X. Efterlevnad av Safe Harbor.


VPS efterlever bestämmelserna i det amerikanska handelsdepartementets Safe Harbor-avtal som handlar om överföring av personlig information från Europeiska unionens handelsområde och Schweiz till USA. VPS förbinder sig genom självcertifiering att följa Safe Harbors sekretessprinciper som föreskrivits av det amerikanska handelsdepartementet, EU och Schweiz avseende insamling, lagring, användning, överföring och annan bearbetning av personuppgifter som överförs från Europeiska unionens handelsområde eller Schweiz till USA, enligt EU:s direktiv om informationssäkerhet. Principerna i Safe Harbor är:


 • Meddelande - Individer ska informeras om att deras uppgifter samlas in och hur de kommer att användas

 • Frivillighet - Individer ska ha möjlighet att förhindra insamling och vidarebefordring av uppgifter till tredje part

 • Vidarebefordring - Överföring av uppgifter till tredje part får endast ske till organisationer som följer adekvata dataskyddsprinciper

 • Säkerhet - Rimliga ansträngningar ska göras för att förhindra förlust av insamlad information

 • Uppgifternas integritet - Uppgifterna ska vara relevanta och tillförlitliga för det syfte de samlas in för

 • Tillgänglighet - Individer ska kunna få tillgång till den information som finns om dem och korrigera den om den är felaktig

 • Genomdrivande - Det ska finnas effektiva sätt att genomdriva principerna.

Ytterligare information om Safe Harbor-avtalet och dess certifieringsprocess finns på www.export.gov/safeharbor.


Det amerikanska handelsdepartementet har upprättat en lista över organisationer som följer Safe Harbor-avtalet, vilken kan nås på http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list.


XI. EU-medlemmar.


Om du bor i ett av EU:s medlemsländer och har frågor eller klagomål, kontakta först VPS sekretesschef för att diskutera ditt ärende. VPS finns i USA och där finns även de servrar som underhåller den här webbplatsen och de flesta av VPS program och tjänster. Alla ärenden som berör sekretessfrågor och den här webbplatsen är underställda lagarna i USA och Florida. Om VPS sekretesschef inte besvarar ett klagomål på ett tillfredställande sätt inom trettio (30) dagar efter mottagandet av ett klagomål, ska alla tvister, tvistemål eller fordringar lösas genom medling med hjälp från en medlare, till exempel genom American Arbitration Association (AAA). All medling ska ske på engelska.

Det utslag som fastställts av medlaren kan användas i domstol med behörighet.

Kostnaderna för medlingen ska delas lika mellan parterna. Alla förhandlingar ska ske i Miami, Florida, USA och förhandlingarna ska äga rum hos en enda medlare. Du kan även skicka dina klagomål till Federal Trade Commission på http://www.ftc.gov/ftc/complaint.htm eller på telefon (+1) (202) 382-4357.


XII. Kontaktinformation.


Om du har frågor eller klagomål eller om du vill få tillgång till, korrigera eller ta bort din personliga information, kontakta VPS sekretesschef. VPS sekretesschef kan nås på telefon på: 1-888-445-9239 (USA) eller via fax på: (+1) (305) 670-4465, via e-post på privacyofficer@ipcoop.com eller via post till Value Pay Services, LLC, 9200 South Dadeland Boulevard, Suite 800, Miami, FL 33156, USA Attention: Privacy Officer. Vid behov kommer sekretesschefen att kontakta andra anställda för att hjälpa till att besvara din begäran.


Om du vill kontakta DAI:s sekretesschef, är telefonnumret: (+1) (203) 877-4281 eller 1-800-888-4848 (USA), eller fax: (+1) (203) 876-6690, via e-post till privacyofficer@subway.com; eller via post till  Doctor’s Associates Inc., 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, USA.


Om du vill kontakta FWH:s sekretesschef, är telefonnumret: (+1) (203) 877-428 eller fax: (+1)783-7479, via e-post till privacyofficer@subway.com eller via post till Franchise World Headquarters, LLC, 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, USA.


XIII. Ändringar i sekretesspolicyn.


VPS gör då och då ändringar i sekretesspolicyn. När VPS uppdaterar sekretesspolicyn, uppdaterar VPS även revisionsdatumet nedan. Om ändringarna i sekretesspolicyn är omfattande meddelar VPS dig detta via e-post eller genom att anslå ett meddelande på webbplatsens hemsida. VPS uppmuntrar dig att läsa sekretesspolicyn då och då för att förstå hur VPS skyddar din information och för att se om sekretesspolicyn har ändrats. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ett nytt meddelande om ändringar i sekretesspolicyn har lagts upp innebär att du godkänner dessa ändringar. Den här sekretesspolicyn finns med i de villkor som gäller för de olika webbplatserna och alla program och tjänster som drivs eller hanteras av eller på uppdrag av VPS. Ändringar i den här sekretesspolicyn gäller omedelbart efter att VPS meddelat det.


XIV. Ändringar och modifieringar som krävs enligt lag i andra domsrätter.


Uppdaterad  15 augusti 2011


Store

 

FAVORITE STORE

Enter Address or Zip Code

1 Mile = 1.6 km

CHOOSE YOUR FAVORITE STORE